chibouk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chibouk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chibouk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chibouk.

Từ điển Anh Việt

  • chibouk

    /tʃi'bu:k/ (chibouque) /tʃi'bu:k/

    * danh từ

    tẩu dài (hút thuốc lá, của người Thổ-nhĩ-kỳ)