charity-school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charity-school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charity-school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charity-school.

Từ điển Anh Việt

  • charity-school

    /'tʃæritisku:l/

    * danh từ

    trường trẻ em mồ côi; viện trẻ mồ côi