cento nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cento nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cento giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cento.

Từ điển Anh Việt

  • cento

    /'sentou/

    * danh từ, số nhiều centos

    bài thơ chắp nhặt (gồm những đoạn lấy ở các nhà thơ khác)

    cái chắp vá, vật chắp vá