censoriousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

censoriousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm censoriousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của censoriousness.

Từ điển Anh Việt

  • censoriousness

    /sen'sɔ:riəsnis/

    * danh từ

    tính chất phê bình, tính chất chỉ trích, tính chất khiển trách