celebes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

celebes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm celebes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của celebes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • celebes

    a mountainous island in eastern Indonesia

    Synonyms: Sulawesi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).