cathamplifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cathamplifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cathamplifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cathamplifier.

Từ điển Anh Việt

  • cathamplifier

    (Tech) bộ khuếch đại âm cực