catenation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catenation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catenation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catenation.

Từ điển Anh Việt

 • catenation

  (Tech) xâu chuỗi, nối chuỗi, kết nối (d)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • catenation

  * kỹ thuật

  ghép

  nối

  sự ghép nối

  sự kết giao

  sự kết hợp

  sự liên kết

  toán & tin:

  sự kết thành chuỗi