catchpit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catchpit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catchpit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catchpit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catchpit

    * kỹ thuật

    giếng thu

    xây dựng:

    hố gom nước