castries nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

castries nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm castries giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của castries.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • castries

    a port on the island of Saint Lucia; capital and largest city of Saint Lucia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).