cast-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cast-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cast-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cast-on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cast-on

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mầu sắc của dầu

    óng ánh của dầu