carvac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carvac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carvac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carvac.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carvac

    * kỹ thuật

    ô tô:

    máy hút bụi mini