carpet-raid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet-raid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet-raid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet-raid.

Từ điển Anh Việt

  • carpet-raid

    /'kɑ:pitreid/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) cuộc ném bom rải thảm