carpentaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpentaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpentaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpentaria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carpentaria

    Similar:

    gulf of carpentaria: a wide shallow inlet of the Arafura Sea in northern Australia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).