carhop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carhop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carhop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carhop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carhop

    a waiter at a drive-in restaurant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).