carelian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carelian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carelian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carelian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carelian

    Similar:

    karelian: a member of the Finnish people living in Karelia in northwestern European Russia

    karelian: a Finnic language spoken by the people of Karelia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).