care-worn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

care-worn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm care-worn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của care-worn.

Từ điển Anh Việt

 • care-worn

  /'keə,leidn/ (care-worn) /'keəwɔ:n/

  worn)

  /'keəwɔ:n/

  * tính từ

  đầy lo âu, đầy lo lắng