carcharhinidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carcharhinidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carcharhinidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carcharhinidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carcharhinidae

    largest family of living sharks; found worldwide especially in tropical waters; dorsal fin lacks spines: requiem sharks including tiger sharks and soupfin sharks

    Synonyms: family Carcharhinidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).