carcase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carcase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carcase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carcase.

Từ điển Anh Việt

 • carcase

  /'kɑ:kəs/ (carcass) /'kɑ:kəs/

  * danh từ

  xác súc vật; uồm thây

  xác (nhà, tàu... bị cháy, bị đổ nát hư hỏng)

  thân súc vật đã chặt đầu moi ruột (để đem pha)

  puốm thân xác

  to save one's carcase: giữ được cái thần xác; cứu được cái mạng mình

  to feed one's carcase: nuôi cái thân xác

  khung, sườn (nhà tàu...)

  (quân sự) đạn phóng lửa

  carcass meat

  thịt tươi, thịt sống (đối lại với thịt ướp, thịt hộp)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carcase

  the dead body of an animal especially one slaughtered and dressed for food

  Synonyms: carcass