carcanet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carcanet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carcanet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carcanet.

Từ điển Anh Việt

  • carcanet

    * danh từ

    (từ cổ) (nghĩa cổ) vòng ngọc đeo ở cổ tay hay trên đầu