carack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carack

    Similar:

    carrack: a large galleon sailed in the Mediterranean as a merchantman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).