capitalistically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capitalistically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capitalistically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capitalistically.

Từ điển Anh Việt

  • capitalistically

    xem capitalistic