canzona nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canzona nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canzona giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canzona.

Từ điển Anh Việt

  • canzona

    * danh từ

    (âm nhạc) canzon