candler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candler.

Từ điển Anh Việt

  • candler

    xem candle