calycex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calycex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calycex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calycex.

Từ điển Anh Việt

  • calycex

    * danh từ

    đài (hoa)

    khoang hình ốc