calvities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calvities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calvities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calvities.

Từ điển Anh Việt

  • calvities

    * danh từ số nhiều

    bệnh hói