call-connected signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call-connected signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call-connected signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call-connected signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • call-connected signal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tín hiệu nối