call-bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call-bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call-bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call-bell.

Từ điển Anh Việt

  • call-bell

    /'kɔ:lbel/

    * danh từ

    chuông để gọi