calciuria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calciuria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calciuria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calciuria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calciuria

    * kỹ thuật

    y học:

    canxi niệu