calciner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calciner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calciner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calciner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • calciner

  * kinh tế

  lò nung vôi

  * kỹ thuật

  lò nung

  lò thiêu