calcanial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcanial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcanial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcanial.

Từ điển Anh Việt

  • calcanial

    * tính từ

    thuộc xương gót, thuộc cựa (chim)