calcaneum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcaneum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcaneum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcaneum.

Từ điển Anh Việt

  • calcaneum

    * danh từ; số nhiều calcanea

    xem calcaneus