cajun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cajun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cajun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cajun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cajun

    a Louisianian descended from Acadian immigrants from Nova Scotia (`Cajun' comes from `Acadian')

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).