cajeputol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cajeputol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cajeputol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cajeputol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cajeputol

    * kỹ thuật

    y học:

    tinh dầu bạch đàn (như eucaluptol cajeputol)