cainozoic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cainozoic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cainozoic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cainozoic.

Từ điển Anh Việt

  • cainozoic

    /,kainou'zouik/

    * tính từ

    (địa lý,địa chất) (thuộc) đại tân sinh