cachucha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cachucha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cachucha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cachucha.

Từ điển Anh Việt

  • cachucha

    * danh từ

    điệu vũ casusa (Tây Ban Nha)