cabin-boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cabin-boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cabin-boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cabin-boy.

Từ điển Anh Việt

  • cabin-boy

    /'kæbinbɔi/

    * danh từ

    bồi tàu, cậu bé phục vụ dưới tàu