cabbagy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cabbagy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cabbagy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cabbagy.

Từ điển Anh Việt

  • cabbagy

    xem cabbage