caballero nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caballero nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caballero giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caballero.

Từ điển Anh Việt

  • caballero

    * danh từ

    số nhiều caballeros

    hiệp sĩ Tây Ban Nha

    kỵ sĩ