ca'canny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ca'canny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ca'canny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ca'canny.

Từ điển Anh Việt

 • ca'canny

  /kə'kæni/

  * tính từ

  làm thong thả

  ca'canny strike

  cuộc lãn công