butterfly-screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

butterfly-screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm butterfly-screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của butterfly-screw.

Từ điển Anh Việt

  • butterfly-screw

    /'bʌtəflai'skru:/

    * danh từ

    (kỹ thuật) ốc tai hồng