butter-knife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

butter-knife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm butter-knife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của butter-knife.

Từ điển Anh Việt

  • butter-knife

    * danh từ

    dao dùng bơ trong bữa ăn