bush-whacker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bush-whacker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bush-whacker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bush-whacker.

Từ điển Anh Việt

 • bush-whacker

  /'buʃ,wækə/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quân du kích (trong cuộc kháng chiến chống Anh giành độc lập)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người ở trong rừng rậm

  dao găm (để đi rừng)