bush-fighter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bush-fighter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bush-fighter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bush-fighter.

Từ điển Anh Việt

  • bush-fighter

    /'buʃ,faitə/

    * danh từ

    người quen đánh nhau trong rừng

    du kích