burdensomely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burdensomely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burdensomely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burdensomely.

Từ điển Anh Việt

  • burdensomely

    xem burdensome