bullnosed plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bullnosed plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bullnosed plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bullnosed plane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bullnosed plane

    Similar:

    bullnose: a small carpenter's plane with the cutting edge near the front

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).