bulldozerman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bulldozerman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bulldozerman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bulldozerman.

Từ điển Anh Việt

  • bulldozerman

    /'bul,douzəmən/

    * danh từ

    người lái xe ủi đất