buglose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buglose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buglose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buglose.

Từ điển Anh Việt

  • buglose

    * danh từ

    (thực vật) cây lưỡi bò