bugging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bugging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bugging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bugging.

Từ điển Anh Việt

  • bugging

    (Tech) làm quấy rầy, tạo phiền nhiễu; đặt máy ghi âm bí mật