bugger-all nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bugger-all nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bugger-all giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bugger-all.

Từ điển Anh Việt

  • bugger-all

    thành ngữ

    chẳng có gì cả