bug-eyed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bug-eyed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bug-eyed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bug-eyed.

Từ điển Anh Việt

  • bug-eyed

    /'bʌgaid/

    * tính từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) có mắt lồi, mắt ốc nhồi